projekt nr 13

13. Ponad dachami Ziębic - udostępnienie zwiedzającym punktu widokowego na wieży Ratusza w Ziębicach


Opis projektu

Celem projektu jest udostępnienie wieży ziębickiego Ratusza zwiedzającym. Wieża niegdyś była dostępna dla turystów, jednak po niedawnym remoncie elewacji obiektu, ze względów bezpieczeństwa zamknięto ją dla ruchu turystycznego.
Na całym świecie wszelkie punkty widokowe – zarówno zbudowane przez naturę, jak i człowieka – cieszą się ogromną popularnością. W regionie polsko-czeskiego pogranicza istnieje kilkadziesiąt obiektów tego typu, a każdy z nich przyciąga turystów jak magnes. Obiekty te prezentuje opracowana kilka lat temu publikacja „Wieże i punkty widokowe w Euroregionie Glacensis” (dostępna tutaj: https://m.euro-glacensis.cz/rozhledny-a-vyhlidkova-mista.html?lang=10).
Zakres prac w ramach projektu „Ponad dachami Ziębic…” obejmuje opracowanie/aktualizację niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wykonanie modernizacji wieży: wykonanie wszelkich elementów zapewniających bezpieczeństwo w trakcie zwiedzania wieży i przebywania na jej tarasie widokowym (w tym m.in. instalacja barierek ochronnych), a także przebudowę mechanizmu zegara, który koliduje ze schodami na wieżę i utrudnia do niej dostęp zwłaszcza osobom starszym lub nie w pełni sprawnym ruchowo. W ramach projektu zostanie także wydana atrakcyjna broszura promująca punkt widokowy – oczywiście z uwzględnieniem samego Ratusza i znajdującego się w nim jedynego w Polsce Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego.
Wieża widokowa będzie atrakcją turystyczną komplementarną do innych znajdujących się na terenie gminy: ziębickiego Muzeum, Opactwa Cysterskiego w Henrykowie czy powstającego w Bramie Paczkowskiej escape roomu (pokoju zagadek). Ponadto, dzięki realizacji projektu zlokalizowane w Ratuszu Muzeum ma szansę stać się jeszcze bardziej atrakcyjne dla turystów niż obecnie.
Wpływ na życie mieszkańców: utworzenie tej atrakcji turystycznej w dłuższej perspektywie może skutkować ożywieniem gospodarczym w branży turystycznej w gminie Ziębice m.in. w takich gałęziach, jak: transport, hotelarstwo, gastronomia czy produkcja pamiątek.

Opis lokalizacji

Ratusz Miejski w Ziębicach - Rynek 44

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Opracowanie dokumentacji technicznej20 000 zł
2Montaż barierek ochronnych i przebudowa mechanizmu zegara i inne niezbędne prace budowlane79 000 zł
3Wydanie publikacji1 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

Informuję, iż po pozytywnej weryfikacji formalnej oraz merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję ds. Weryfikacji Zgłoszonych Zadań do Budżetu Obywatelskiego w Gminie Ziębice na rok 2019, projekt pn. „Ponad dachami Ziębic – udostępnienie zwiedzającym punktu widokowego na wieży Ratusza w Ziębicach”, złożony przez Panią w  Budżecie Obywatelskim w Gminie Ziębice na rok 2019, poddany zostanie mieszkańcom pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Ziębice 2019.