projekt nr 12

12. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Starczówku.


Opis projektu

Ze względu na brak w miejscowości atrakcji sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców wsi zaistniała konieczność zagospodarowania terenu przy szkole. Zgodnie z dokumentacją projektową na działce nr 431/2 powstał częściowy plac zabaw. Aby zakończyć powyższą inwestycję należy doposażyć plac zabaw w  karuzelę - szt. 1, zestaw wielofunkcyjny "Mały Alpinista" - szt.1, a także w urządzenia małej architektury tj. ławka z oparciem - szt.2 Ponadto w ramach bezpieczeństwa dzieci i osób korzystających z powyższego terenu wykonane zostanie ogrodzenie placu zabaw wraz z furtką oraz ogrodzony zostanie cały teren rekreacyjno- sportowy. W ramach zadania na terenie rekreacyjno- sportowym wykonana i zamontowana zostanie plenerowa scena, przy istniejącej płycie do tańca.
Teren rekreacyjno -sportowy będzie ośrodkiem wspólnych spotkań dzieci, młodzieży rodziców i dziadków, pozwalający na zacieśnienie więzi opiekuna z dzieckiem. Natomiast dzieciom nie uczęszczającym do przedszkola pozwoli poprzez kontakt z innymi rówieśnikami nauczyć się poprawnych i akceptowalnych społecznie zachowań w formie zabawy. Teren rekreacyjno- sportowy przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności miejscowości pod względem walorów turystycznych.

Opis lokalizacji

Gmina Ziębice, miejscowość Starczówek, działka ewidencyjna nr 431/2.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykonanie i montaż sceny20 000 zł
2Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw wraz z montażem10 000 zł
3Wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz ogrodzenia terenu rekreacyjno- sportowego20 000 zł
Łącznie: 50 000 zł

Informuję, iż po pozytywnej weryfikacji formalnej oraz merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję ds. Weryfikacji Zgłoszonych Zadań do Budżetu Obywatelskiego w Gminie Ziębice na rok 2019, projekt pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Starczówku”, złożony przez Pana w  Budżecie Obywatelskim w Gminie Ziębice na rok 2019, poddany zostanie mieszkańcom pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Ziębice 2019.