projekt nr 10

10. Budowa toalety wolnostojącej na parkingu przy klasztorze Cystersów w Henrykowie


Opis projektu

Celem niniejszego projektu jest budowa wolnostojącej toalety na parkingu położonym przy klasztorze Cystersów w Henrykowie. Będzie to w miarę możliwości finansowych toaleta dwukabinowa, spełniająca wszelkie wymogi sanitarne, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jej wyposażenie stanowić będą opcjonalnie miska ustępowa, pisuar, umywalka, uchwyt dla niepełnosprawnych, dozowniki mydła i papieru oraz kosz na odpadki. Toaleta podłączona będzie do istniejącej już na terenie parkingu instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej. Podłączenie do instalacji elektrycznej zapewni oświetlenie zewnętrzne oraz wewnętrzne. Toaleta będzie w miarę możliwości finansowych ocieplona, a komfort cieplny zapewni grzejnik elektryczny. Drzwi mogą zostać wyposażone w zamek na monety, co pozwoli sfinansować część kosztów utrzymania. Ściany boczne można doposażyć w podświetlane panele, w których można umieszczać reklamy i obwieszczenia. Całość posadowiona będzie na płycie betonowej zabezpieczonej podmurówką.
Henryków jest jedną z pereł szlaku cysterskiego. Rocznie przyciąga na teren gminy Ziębice setki turystów. Ruch turystyczny zaś generuje zyski, miejsca pracy i zainteresowanie inwestorów. Ten trend należy pielęgnować i rozwijać. Każda gmina pretendująca do miana rejonu atrakcyjnego turystycznie musi zadbać o udogodnienia dla turystów. Jednym z podstawowych zagadnień jest właśnie zaplecze sanitarne. Na terenie Henrykowa powstał już wygodny parking, są zadaszone drewniane ławy i stoły, jest też zaplecze gastronomiczne. Brak jest jednak toalet dla turystów. Bez nich Henryków staje się tylko niewielkim przystankiem na turystycznej trasie. Podróżni skracają czas pobytu w tej pięknej miejscowości właśnie ze względu na brak tego typu udogodnienia. Zamiast zatrzymać ich w gminie, zachęcić do częstych powrotów sprawiamy, że zbyt szybko wyjeżdżają.Dla mieszkańców Henrykowa jak i całej gminy wzmożony ruch turystyczny jest szansą na rozwój. Większa liczba turystów to większy popyt na towary i usługi, a jednocześnie większy wpływ do budżetu gminy. Zyskują lokalni przedsiębiorcy, usługodawcy i my zwykli mieszkańcy.

Opis lokalizacji

Henryków, parking przy klasztorze Cystersów, ul. Henryka Brodatego, działka nr 299/1

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Przygotowanie projektu5 000 zł
2Toaleta wolnostojąca wraz z montażem95 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

Informuję, iż po pozytywnej weryfikacji formalnej oraz merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję ds. Weryfikacji Zgłoszonych Zadań do Budżetu Obywatelskiego w Gminie Ziębice na rok 2019, projekt pn. „Budowa toalety wolnostojącej na parkingu przy klasztorze Cystersów w Henrykowie”, złożony przez Panią w  Budżecie Obywatelskim w Gminie Ziębice na rok 2019, poddany zostanie mieszkańcom pod głosowanie
w ramach Budżetu Obywatelskiego Ziębice 2019.