projekt nr 8

8. Hej! Ho ! na Osińską by sie szło ! Doposażenie placu zabaw przy ulicy Osińskiej


Opis projektu

Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenie komfortu użytkowników placu zabaw i siłowni zewnętrznej zlokalizowanych przy ulicy Osińskiej w Ziębicach. W zakres projektu wchodzą wytyczenie granic działki, montaż ogrodzenia wraz z furtkami, urządzenia małej architektury: kosze na śmieci (3 szt.), ławki (5 szt.), stojak na rowery, tablica z regulaminem, wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami zabawowymi oraz uporządkowanie terenu. Potrzeba realizacji przedsięwzięcia wynika z troski o bezpieczeństwo użytkowników terenu rekreacyjnego na którym zostały zamontowane urządzenia zabawowe oraz sprawnościowe w ramach Funduszu Sołeckiego. Realizacja zadania korzystnie wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców poprzez uatrakcyjnienie miejsca wypoczynku. Zadanie zwiększy atrakcyjność turystyczną Sołectwa Ziębice. Budowa ogrodzenia zwiększy bezpieczeństwo osób przebywających na placu zabaw. Realizacja przedsięwzięcia wzbogaci ofertę aktywnego spędzania czasu. Polepszy się wzbogacenie przestrzennej infrastruktury.

Opis lokalizacji

Ziębice - działka nr 79/2 ul. Osińska

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wytyczenie granic działki 3 000 zł
2Ogrodzenie (zakup i montaż)32 500 zł
3Kosze na odpady 3 szt. 1 500 zł
4Ławki z oparciem 5 szt6 000 zł
5Stojak na rowery 1 500 zł
6Tablica z regulaminem 500 zł
7Strefy bezpieczeństwa i uporządkowanie terenu 5 000 zł
Łącznie: 50 000 zł

Informuję, iż po pozytywnej weryfikacji formalnej oraz merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję ds. Weryfikacji Zgłoszonych Zadań do Budżetu Obywatelskiego w Gminie Ziębice na rok 2019, projekt pn. „Hej! Ho! Na Osińską by się szło! Doposażenie placu zabaw przy ulicy Osińskiej” złożony przez Panią w  Budżecie Obywatelskim w Gminie Ziębice na rok 2019, poddany zostanie pod głosowanie mieszkańców.