projekt nr 6

6. Stworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach


Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach miejsca gdzie aktywnie i zdrowo będzie można spędzić czas podczas pobytu w szkole. Korzystać będą z niego dzieci i młodzież uczęszczające do tej szkoły oraz uczestnicy z całej gminy w ramach np. półkolonii.

Zakres projektu obejmuje zakup i montaż standardowych elementów dużego placu zabaw dostosowanych do potrzeb i wieku dzieci i młodzieży, ale także przyrządów sprawnościowych/gimnastycznych (np. wielokąt sprawnościowy) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in ławki, kosze, odnowienie i uzupełnienie ogrodzenia oraz zakup barierek zabezpieczających na pochylni) i przystosowaniem terenu na potrzeby zamontowania i użytkowania placu zabaw oraz zasadzeniem drzew i krzewów.

Projekt ma charakter ogólnogminny. Do Szkoły Podstawowej nr 4 uczęszcza ponad 300 uczniów zarówno z Ziębic jak i wielu okolicznych wiosek. Na terenie placówki nie ma obecnie placu zabaw, brakuje ciekawej i bezpiecznej przestrzeni do zabaw podczas lekcji np. wychowania fizycznego, przerw i pobytu w świetlicy.

Powszechnie wiadomo, że ruch, zwłaszcza na świeżym powietrzu, korzystnie wpływa na zdolność uczenia się, koncentrację i kojarzenia faktów. Spędzanie czasu na placu zabaw pozwala się odprężyć po czasie spędzonym w szkolnych ławkach, ale także dobrze wpływa na zachowanie prawidłowej postawy i wagi oraz kondycji fizycznej - z korzyścią dla dzieci jaki i ich rodziców - mieszkańców gminy Ziębice. Realizacja projektu pozwoli zadbać o te aspekty.

Pomysł realizacji projektu został skonsultowany i pozytywnie przyjęty przez rodziców i dziadków, przez dzieci i młodzież oraz Radę Rodziców i Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach. Każda z tych grup widzi bardzo dużą potrzebę realizacji tego typu inwestycji w Gminie Ziębice.

Opis lokalizacji

Plac zabaw powstanie na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Prace ziemne, wykonanie nawierzchni piaszczystej15 000 zł
2Zakup i montaż dużego placu zabaw wraz z przyrządami sprawnościowymi 75 500 zł
3Ogrodzenie placu zabaw (odnowienie i uzupełnienie oraz zakup barierek zabezpieczających na pochylni))4 200 zł
4Kosze na śmieci - 2 sztuki (zakup i montaż)800 zł
5Ławki - 3 sztuki (zakup i montaż)1 500 zł
6Drzewa i krzewy1 500 zł
7Koszty dokumentacji1 500 zł
Łącznie: 100 000 zł

Informuję, iż po pozytywnej weryfikacji formalnej oraz merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję ds. Weryfikacji Zgłoszonych Zadań do Budżetu Obywatelskiego w Gminie Ziębice na rok 2019, projekt pn. „Stworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach”, złożony przez Panią w  Budżecie Obywatelskim w Gminie Ziębice na rok 2019, poddany zostanie mieszkańcom pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Ziębice na rok 2019.