Szczegóły projektu

Ziębicki PUMPTRACK - tor rowerowy


Opis projektu

Budowa obejmie stworzenie toru do jazdy rowerem. Zbudowany będzie on z szybkich zakrętów i muld. Pumptrack wyrabia u użytkowników refleks, zmysł równowagi oraz kondycję. W Ziębicach brakuje miejsca dla rozwiniętej grupy rowerzystów. Tor stanie się atrakcją Gminy Ziębice.

Opis lokalizacji

Boisko przy dawnym budynku LO w Ziębicach

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1dokumentacja projektowa10 000 zł
2budowa pumptracku90 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

Według ustaleń Komisji ds. Weryfikacji Zgłoszonych Zadań do Budżetu Obywatelskiego w Gminie Ziębice na rok 2019 projekt pn. „Ziębicki PUMPTRUCK – tor rowerowy” złożony przez Pana w  Budżecie Obywatelskim w Gminie Ziębice na rok 2019 oszacowany jest nieprawidłowo. Wstępna kalkulacja kosztów, wykazała, iż koszty związane z z zakupem toru, przygotowaniem podłoża oraz dostawą wraz montażem toru wyniesie więcej, niż alokacja środków pieniężnych na kategorię, w której złożono ww. projekt.
W związku z powyższym, projekt nie przeszedł weryfikacji merytorycznej i nie zostanie poddany pod głosowanie mieszkańców.