projekt nr 4

4. Ziębickie Centrum Aktywizacji


Opis projektu

Celem projektu jest remont i przystosowanie sali "nowe studio" znajdującej się w kompleksie Ziębickiego Centrum Kultury na potrzeby stworzenia Ziębickiego Centrum Aktywizacji. W ZCA dochodzić będzie do spotkań młodzieży i seniorów, powstanie grupa wolontariatu, który działać będzie na rzecz społeczności Gminy Ziębice. Powstanie trwała oferta spędzania wolnego czasu dla młodzieży. Nastąpi wzrost kompetencji wśród młodzieży: świadomość walorów i potencjału miejsca zamieszkania, staną się bardziej zaradni, bardziej przedsiębiorczy. Wzrośnie ich kreatywność i aktywność w podejmowanych działaniach na rzecz lokalnego środowiska, przywiązanie uczestników do miejsca w którym żyją i się wychowali. Nawet jeśli wyjadą – to łatwiej będzie im wrócić mając porównanie oraz świadomość, co zostawili za sobą. Dla seniorów będzie to miejsce spotkań, rozwijania swoich umiejętności. Będą mogli wspólnie z młodzieżą wymieniać się doświadczeniami. Działalnością centrum zajmie się Ziębickie Centrum Kultury, które we współpracy z istniejącymi stowarzyszeniami prowadzić będzie zajęcia dla młodzieży i seniorów. Z Centrum korzystać będą również obecni użytkownicy (chór Laurus, młodzi wokaliści)

Projekt stanie się:
• popularnym miejscem spotkań towarzyskich,
• powodem, dla którego domatorzy zechcą spróbować czegoś nowego,
• atutem wyróżniającym Ziębice na tle innych miast,
• uzupełnieniem oferty dla młodzieży i seniorów w Gminie Ziębice.

Potrzeba realizacji projektu:
w Ziębicach brakuje miejsca, w którym młodzież może spędzić swój wolny czas i poświęcić go na działania społeczne.

Budowa Ziębickiego Centrum Aktywizacji w głównym zakresie obejmie:
- remont i przystosowanie budynku o którym mowa w lokalizacji do potrzeb centrum
- zakup wyposażenia (umeblowanie)

Opis lokalizacji

Ziębickie Centrum Kultury, sala "nowe studio" Ziębice, Wojska Polskiego 10

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1remont, adaptacja pomieszczeń 45 000 zł
2wyposażenie pomieszczeń 5 000 zł
Łącznie: 50 000 zł

Informuję, iż po pozytywnej weryfikacji formalnej oraz merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję ds. Weryfikacji Zgłoszonych Zadań do Budżetu Obywatelskiego w Gminie Ziębice na rok 2019, projekt pn. „Ziębickie Centrum Aktywizacji”, złożony przez Pana w  Budżecie Obywatelskim w Gminie Ziębice na rok 2019, poddany zostanie mieszkańcom pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Ziębice na rok 2019.

Załączniki