projekt nr 3

3. Wykonanie klimatyzacji w Sali Widowiskowej ZCK


Opis projektu

Na sali widowiskowej ZCK odbywa się rocznie około 80 imprez i uroczystości. Gromadzą one w ciągu roku około 16-17 tysięcy osób, w większości dzieci. Imprezy odbywają się w dużej części w okresie wysokich temperatur na zewnątrz (maj-czerwiec, wrzesień-październik). Przebywanie wówczas w wypełnionej sali, przy wysokich temperaturach otoczenia oraz w stanie podwyższonych emocji nie tylko powoduje dyskomfort dla uczestników ale stanowi zagrożenie dla ich zdrowia. Zdarzyły się w przeszłości przypadki omdleń i zasłabnięć. Z sali widowiskowej korzystają również uczestnicy zajęć stałych ZCK. Trzy razy w tygodniu swoje umiejętności podnoszą tancerze tańca towarzyskiego. Możemy się poszczycić grupą młodych tancerzy wygrywających turnieje w Warszawie, Częstochowie, Krakowie i rywalizujących na bezpośrednim zapleczu Mistrzostw Polski (klasa taneczna C i B). Winniśmy zapewnić młodym tancerzom godziwe warunki treningów. Z sali widowiskowej korzystają również osoby dorosłe skupione w formacji ZUMBA, śpiewające w chórze LAURUS i zespole MALWY.

Sala widowiskowa to miejsce koncertów i występów estradowych. Soliści zespoły i kabarety, które mogły by wystąpić w ZCK w swoich riderach (warunkach technicznych koniecznych do spełnienia przez organizatora) bardzo często podnoszą problem klimatyzowanego lokalu.

Klimatyzacja jest zatem koniecznością, standardem powszechnie dziś stosowanym. Sporządzona została oferta na montaż klimatyzacji.
Zakres projektu obejmuje instalację i montaż klimatyzatora ściennego 2 sztuk klimatyzatorów sufitowych oraz systemu mocowania. Uwzględnione zostały również prace związane z "kosmetyką" sali widowiskowej po montażu klimatyzacji.

Opis lokalizacji

Sala Widowiskowa Ziębickiego Centrum Kultury, Wojska Polskiego 10, 57-220 Ziębice

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Klimatyzator ścienny, 1 szt. 10 000 zł
2Klimatyzator sufitowy, 2 szt.70 000 zł
3Materiały dodatkowe ("kosmetyka" sali po instalacji)8 000 zł
4System mocowania agregatów8 000 zł
5koszty dodatkowe (usługa)4 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

Informuję, iż po pozytywnej weryfikacji formalnej oraz merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję ds. Weryfikacji Zgłoszonych Zadań do Budżetu Obywatelskiego w Gminie Ziębice na rok 2019, projekt pn. „Wykonanie klimatyzacji w Sali Widowiskowej ZCK”, złożony przez Pana w  Budżecie Obywatelskim w Gminie Ziębice na rok 2019, poddany zostanie mieszkańcom pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Ziębice na rok 2019.

Załączniki