projekt nr 29

29. Budowa sanitariatów w szatni i doposażenie boiska w Starczówku


Opis projektu

Celem projektu jest przystosowanie obiektu pełniącego funkcję szatni Klubu LZS HARNAŚ STARCZÓWEK do ogólnych wymogów i standardów obiektu użyteczności publicznej oraz wymogów OZPN dla drużyn sportowych, a także wyposażenie boiska w elementy standardowe. Z boiska oraz szatni korzystać będą członkowie LZS „Harnaś Starczówek” oraz mieszkańcy sołectwa Starczówek. Pomimo tego, że Klub z przyczyn finansowych nie posiada drużyny dziecięcej, podczas treningów uczestniczą również dzieci i młodzież, a także seniorzy, który biorą udział w rozgrywkach tzw. „Old-Boy”. Treningi zespołu przyczyniają się do integracji mieszkańców sołectwa i nie tylko, w różnych grupach wiekowych. Zapewnienie dostępu do sanitariatów uatrakcyjni obiekt sportowy, który znajduje się na uboczu wioski, sprawiając, że korzystający z niego będą mogli skorzystać z toalet, które wykorzystywane zostaną również podczas lokalnych imprez.
W obecnej chwili Klub posiada budynek, do którego nie jest doprowadzona woda, nie posiada również szamba oraz sanitariatów. Priorytetem jest więc dokonanie przyłącza i podłączenie liczników w celu doprowadzenia wody do obiektu, która pozwoli również na podlewanie płyty boiska w okresach suszy. Propozycją Klubu wynikającą z kosztorysu jest dokonanie przyłącza do sieci oraz montaż licznika – Klub w ramach prac własnych chciałby wykonać wykopanie ok. 150 mb powierzchni w celu montażu sieci, co spowodowałoby oszczędności finansowe na tym etapie zadania.Budowa szamba, spełniającego warunki na zgłoszenie zapewni odbiór wyprodukowanych ścieków. Klub w ramach budowy sanitariatów pragnie zakupić jedną toaletę, kran wraz z umywalką, dwa brodziki, dwie słuchawki prysznicowe oraz kafelki do wyłożenia miejsc pod prysznice. Prócz zakupu niezbędnych akcesoriów w kosztorysie uwzględniono pracę osób trzecich wykonujących to zadanie. Kolejnym etapem jest remont pomieszczeń szatni i pomieszczenia dla sędziów. Wszelkie prace na tym etapie Klub chce przeprowadzić sam – w ramach projektu pragniemy zgodnie z kosztorysem zakupić artykuły remontowe typu farby, zaprawy itp. Na etapie tego zadania pragniemy bowiem odświeżyć pomieszczenia i usunąć wszelkie pęknięcia ścian i sufitów.
Pozostałe punkty kosztorysu związane są z zakupem bramek, artykułów do wykonania piłkochwytów oraz kosiarki na boisko. Klub pragnie wykonać piłkochwyty sam i wykorzystać je w celu zabezpieczenia przed wykopywaniem piłki podczas meczów, treningów i zwykłej gry na boisku na sąsiadujące z boiskiem pola. Zakup kosiarki pozwoli na wykaszanie trawy, w celu funkcjonowania boiska.
Projekt przyczyniłby się do spełnienia warunków przez Klub, jakie stawia przed nim OZPN, co w dalszej konsekwencji spowodowałoby rozwój Klubu. Miałoby to również znaczenie dla mieszkańców sołectwa, którzy uczestniczą w życiu Klubu – chociażby uczestnicząc jako kibice w meczach. Boisko jest również miejscem różnego rodzaju imprez – i wszelkie remonty oraz jego doposażenie pozytywnie wpływa na całą społeczność, poprzez fakt, ze staje się ona bogatsza w nowe, ulepszone miejsce do spędzania wolnego czasu.
LZS „Harnaś” Starczówek w sezonie 2016/2017 rozgrywał mecze w klasie „A”, jednak pomimo dobrej pozycji w ogólnej tabeli zrezygnował z gry w klasie „A” przechodząc do klasy „B” z powodu wymagań OZPN-u, których nie udało się do tej pory spełnić. Remont i doposażenie boiska pozwoliłoby do doprowadzenia do standardów stawianych przez OZPN, do rozwoju Klubu i lokalnej społeczności, promocji sportu i miejscowości, a także gminy Ziębice, dlatego prosimy o pozytywną ocenę projektu.

Opis lokalizacji

Działka nr 414/2 - obręb Starczówek - boisko.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Przyłącze wody (przyłącze ok. sieci, podpięcie i założenie licznika)5 700 zł
2Budowa szamba6 000 zł
3Remont szatni i pomieszczenia sędziów (zakup artykułów remontowych)2 000 zł
4Budowa sanitariatów (łazienka + toaleta)10 000 zł
5Zakup bramek z tulejami, odciągami i siatkami z atestem o wymiarach 7,32x2,446 000 zł
6Zakup materiałów na piłkochwyty (słupki, siatka, cement itp.)6 000 zł
7Kosiarka – traktorek10 000 zł
8Dokumentacja projektowa na adaptację pomieszczeń4 300 zł
Łącznie: 50 000 zł