projekt nr 28

28. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejsowości Lubnów.


Opis projektu

Sołectwo Lubnów to miejscowość w której mieszka 570 mieszkańców. Są to głównie rodziny wielopokoleniowe, w większości młode rodziny z dziećmi. Ze względu na brak w miejscowości atrakcji sportowo-rekreacyjnych skierowanych do najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym zaistniałą konieczność budowy placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi. Plac zabaw zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lubnów spełniającą wymogi prawne usytuowany będzie na działkach 179, 180/2 w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej. Część terenu należy przygotować pod montaż urządzeń zabawowych. W ramach zadania zakupione zostaną urządzenia zabawowe tak jak: zintegrowany plac zabaw oraz urządzenia do siłowni zewnętrznej. Wszystkie urządzenia zabawowe muszą posiadać atesty gwarantujące normy bezpieczeństwa, aby dzieci mogły się bezpiecznie bawić na świeżym powietrzu. Plac zabaw zostanie oznakowany za pomocą regulaminu określającego zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas korzystania z urządzeń. Utworzenie ogólnodostępnego, atrakcyjnego placu zabaw, pozwoli na zaspokojenie potrzeb ruchu łączących się zarówno ze zdrowiem fizycznym jak i zdrowiem psychicznym dzieci w wieku 3-12 lat. W wyniku poszerzenia oferty rekreacyjnej skierowanej do dzieci, poprawie ulegnie standard życia mieszkańców sołectwa. Projekt uczyć będzie dzieci funkcjonowania w zespole, rozwijania ducha koleżeństwa i społecznej solidarności, umiejętności podporządkowania swoich życzeń woli zespołu i działania na jego korzyść. Plac zabaw będzie miejscem ogólnodostępnym dla mieszkańców dzięki czemu spełni rolę w integracji środowiska lokalnego. Będzie to także ośrodek wspólnych spotkań rodziców i dziadków, pozwalający na zacieśnienie więzi opiekuna z dzieckiem. Natomiast dzieciom nie uczęszczającym do przedszkola pozwoli poprzez kontakt z innymi rówieśnikami nauczyć się poprawnych i akceptowalnych społecznie zachowań w formie zabawy. Plac zabaw przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności miejscowości pod względem walorów turystycznych.

Opis lokalizacji

Gmina Ziębice, miejscowość Lubnów, działki ewidencyjne nr 179, oraz 180/2.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup zestawu zabawowego wraz z montażem30 000 zł
2Zakup urządzeń do siłowni zwnętrznej wraz z montażem20 000 zł
Łącznie: 50 000 zł