projekt nr 27

27. Przygotowanie dokumentacji i budowa chodnika w ciągu ulicy Okrężnej


Opis projektu

Projekt pn. "Budowa chodnika w ciągu ulicy Okrężnej" zakłada budowę ogólnodostępnego jednostronnego chodnika o długości 200 m i szerokości 1 m wzdłuż ulicy Okrężnej w Ziębicach. Obecnie na powyższej drodze usytuowanej wśród zabudowań domów jednorodzinnych nie ma pobocza ani chodników. Brak chodnika wymusza na pieszych korzystanie z jezdni, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i życia pieszych. Z powodu braku chodnika szczególnie w okresie zimowym mieszkańcy, szczególnie dzieci, osoby starsze mające problemy z poruszaniem się oraz osoby niepełnosprawne zmuszeni są korzystać z poboczy co jest bardzo utrudnione ze względu na zalegający śnieg. Nowo powstały chodnik służyć będzie mieszkańcom miasta, ze szczególnym uwzględnieniem ulic: Środkowa, Słoneczna, Okrężna, Górna oraz Mickiewicza. Z inwestycji skorzystają także osoby, które spacerują lub uprawiają sport w Parku Miejskim.

Realizacja projektu w znaczącym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się na obszarze inwestycji. Zmniejszy ryzyko wypadku drogowego poprzez umożliwienie poruszania się pieszym po chodniku, a nie skrajem ulicy minimalizując ryzyko potrącenia pieszego. Podstawowym i głównym uzasadnieniem dla budowy chodnika jest bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych.

Opis lokalizacji

Gmina Ziębice, miasto Ziębice, przy skrzyżowaniu ulicy Wałowej z ulicą Okrężną, działka nr 130/2.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Przygotowanie dokumentacji oraz wyznaczenie i budowa chodnika 200 m50 000 zł