projekt nr 26

26. EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY


Opis projektu

Integracja dzieci i młodzieży , wspólne spędzanie czasu będzie z korzyścią wpływało na kształtowanie ich rozwoju w grupie , pomoże w szybszym rozwiązywaniu zadań , które są dzieciom zadawane. Nauczy współpracy w grupie . Zachęci do spędzania alternatywnej formy czasu. Dodatkowo pracę zdobędą 2 osoby . Projekt ten ma szanse rozwoju na przyszłość nie tylko dla dzieci i młodzieży ale także dla dorosłych i seniorów , którzy mogliby nie tylko uczestniczyć w spotkaniach a także się integrować poprzez aktywne spędzanie czasu w rozszerzonym gronie . Można będzie także poszerzać swoją wiedzę tworzyć różnego typu szkolenia z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a nawet do wspólnego czytania poprzez audiobooka. Projekt ten będzie na pewno pływał z korzyścią nie tylko na dzieci i młodzież ale także na wszystkie grupy wiekowe naszej miejscowości.Wyjątkową cechą tego projektu jest to iż mogą w nim uczestniczyć dzieci i młodzież z sąsiednich miejscowości takich jak Kalinowice czy Skalice.Mamy nadzieję , że projekt uzyska szeroką aprobatę społeczną ponieważ jest pro społeczny.

Opis lokalizacji

Nowy Dwór- świetlica wiejska

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1ZAKUP LAPTOPA2 500 zł
2ZAKUP PROJEKTORA2 000 zł
3KOSZTY ZATRUDNIENIA 2 OSÓB -80 GODZ/M-C X 10 M-CY14 000 zł
Łącznie: 18 500 zł

Bez uwag.