projekt nr 25

25. Przebudowa pieszej alejki spacerowej.


Opis projektu

Projekt zakłada przebudowę pieszej alejki spacerowej w miejscu istniejącej ścieżki łączącej ul. Górną z ul. Okrężną i Przemysłową o szerokości 1,5 m i długości 200 m będącej elementem zagospodarowania przestrzeni sąsiedzkiej uwzględniającej potrzeby rekreacyjne lokalnej społeczności i jest adresowany do wszystkich pokoleń. Z uwagi na fakt, iż alejka jest w złym stanie technicznym, jej użytkowanie jest niebezpieczne dla mieszkańców. Przebudowa alejki pozwoli na stworzenie przejścia z którego mieszkańcy korzystający tego terenu będą mieli do dyspozycji ścieżkę pozwalającą na komfortowe przejście między istniejącymi zabudowaniami. Inwestycja pozwoli na uporządkowanie zaniedbanego gminnego terenu, a także na nadanie nowych funkcji terenom zlokalizowanym pomiędzy zabudowaniami.

Dzięki projektowi ułatwiona zostanie komunikacja piesza pomiędzy ulicami. Przebudowa alejki pozwoli na stworzenie wyremontowanego i bezpiecznego przejścia, z którego mieszkańcy korzystają idąc do przystanku autobusowego przy ul. Przemysłowej. Także dzieci będą mogły bezpiecznie poruszać się po wyremontowanej alejce idąc codziennie do szkoły podstawowej nr 2 w Ziębicach.

Opis lokalizacji

Gmina Ziębice, miasto Ziębic, teren na działkach nr 167, 152 oraz 149/2 zlokalizowany między budynkami.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Przygotowanie dokumentacji wraz z przebudową pieszej alejki spacerowej.50 000 zł