projekt nr 24

24. Budowa toalety wolnostojącej na parkingu przy klasztorze cystersów w Henrykowie


Opis projektu

Celem niniejszego projektu jest budowa wolnostojącej toalety na parkingu położonym przy klasztorze cystersów w Henrykowie. Będzie to toaleta dwukabinowa, spełniająca wszystkie wymogi sanitarne, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jej wyposażenie stanowić będą: miska ustępowa, pisuar, umywalka, uchwyt dla niepełnosprawnych, dozowniki mydła i papieru oraz kosz na odpadki. Toaleta będzie podłączona do istniejącej już na terenie parkingu instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej. Podłączenie do instalacji elektrycznej zapewni oświetlenie zewnętrzne oraz wewnętrzne. Toaleta będzie ocieplona, a komfort cieplny zapewni grzejnik elektryczny. Drzwi będą wyposażone w zamek na monety, co pozwoli sfinansować część kosztów utrzymania. Ściany boczne posiadać będą podświetlane panele, w których można umieszczać reklamy i obwieszczenia. Całość posadowiona będzie na płycie betonowej zabezpieczonej podmurówką.
Henryków jest jedną z pereł Szlaku Cysterskiego. Rocznie przyciąga na teren Gminy Ziębice setki turystów. Ruch turystyczny zaś generuje zyski, miejsca pracy i zainteresowanie inwestorów. Ten trend należy pielęgnować vi rozwijać. Każda gmina pretendująca do miana rejonu atrakcyjnego turystycznie musi zadbać o udogodnienia dla turystów. Jednym z podstawowych zagadnień jest właśnie zaplecze sanitarne. Na terenie Henrykowa powstał już wygodny parking , są zadaszone drewniane ławy i stoły, jest też zaplecze gastronomiczne. Brak jest jednak toalet dla turystów. Bez nich Henryków staje się tylko niewielkim przystankiem na turystycznej trasie. Podróżni skracają czas pobytu w tej pięknej miejscowości właśnie ze względu na brak tego typu udogodnienia. Zamiast zatrzymać ich w gminie, zachęcić do częstych powrotów sprawiamy, że zbyt szybko wyjeżdżają.
Dla mieszkańców Henrykowa, jak i całej gminy, wzmożony ruch turystyczny jest szansą na rozwój. Większa liczba turystów to większy popyt na towary i usługi a jednocześnie większy wpływ do budżetu gminy. Zyskują lokalni przedsiębiorcy, usługodawcy i my - zwykli mieszkańcy.

Opis lokalizacji

Henryków, parking przy klasztorze cystersów, ul. Henryka Brodatego, działka nr 299/1

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Przygotowanie projektu 4 000 zł
2Toaleta wolnostojąca z montażem72 000 zł
Łącznie: 76 000 zł

Zadanie zlokalizowane na obszarze Natura 2000 (kod: PLH020074 Wzgórza Strzelińskie). Dokumentacja techniczna na realizację przedsięwzięcia będzie wymagała uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu - Delegatura w Wałbrzychu.