projekt nr 23

23. Remont Basenu Miejskiego w Ziębicach - etap I.


Opis projektu

Z uwagi na fakt, iż gmina Ziębice jest gminą miejsko- wiejską, z wsiami mocno scentralizowanymi wokół miasta, w którym znajdują się wszelkie instytucje kultury i sportowe, zachodzi konieczność stworzenia atrakcyjnej przestrzeni dla mieszkańców w zakresie możliwości rozwoju oraz uczestnictwa w kulturze, edukacji i sporcie. Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności w zakresie poszerzenia oferty rekreacyjno- wypoczynkowej, niezbędne jest przeprowadzenie remontu miejskiego basenu w Ziębicach celem podniesienia jego standardu.Basen jest jedynym obiektem tego typu w Gminie. Z basenu korzystają dzieci i dorośli w ramach niezorganizowanego wypoczynku oraz zorganizowanych zajęć nauki pływania. Wśród klientów basenu jest młodzież, rodzice z dziećmi, osoby starsze oraz pozostali mieszkańcy Gminy. Basen jest corocznie remontowany ze środków budżetowych, ale te zasoby umożliwiają tylko przeprowadzenie niezbędnych prac konserwacyjnych. Obiekt wymaga inwestycji proekologicznych, umożliwiających bardziej ekologiczne funkcjonowanie. Wykonanie remontu niecki basenu i sanitariatów wpłynie na bezpieczeństwo oraz komfort korzystających z pływalni dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych oraz osób starszych. W interesie mieszkańców Gminy jest zachowanie tego sportowego obiektu na mapie Ziębic, bowiem znaczna część klientów, takich jak dzieci czy osoby starsze, nie jest w stanie dojeżdżać na zajęcia prowadzone na basenie w innej gminie.

Opis lokalizacji

Gmina Ziębice, miasto Ziębice, działka nr 415

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Remont niecki basenu i sanitariatów - etap I (wykonanie dokumentacji projektowej)100 000 zł

Dochody ze sprzedaży biletów będzie czerpała Gmina Ziębice.