projekt nr 22

22. Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Kąpielowej w Henrykowie


Opis projektu

Celem jest stworzenie bezpiecznego miejsca do zabawy i spotkań dla dzieci z Henrykowa. Zakres projektu przewiduje stworzenie ogrodzonego placu zabaw na wydzielonym terenie dawnego basenu kąpielowego. W skład placu wchodzić będą: wielofunkcyjne urządzenie rekreacyjne typu "małpi gaj", huśtawki, zjeżdżalnia oraz ławki dla rodziców, i kosze na śmieci. Podłoże będzie tworzyć bezpieczna, trawiasta nawierzchnia.
W Henrykowie (1400 mieszkańców) nie ma miejsca służącego bezpiecznej zabawie dzieci i spotkaniom i integracji dorosłych opiekunów. Plac zabaw będzie miejscem odpoczynku, rozrywki, spotkań z przyjaciółmi w piaskownicy.Dla rodziców i dziadków będzie to okazja do spotkań i integracji, wymiany pomysłów i miłego spędzania wolnego czasu.
Beneficjentem projektu będą wszyscy mieszkańcy Henrykowa, nie tylko rodziny z dziećmi. Nasza miejscowość, druga po Ziębicach co do liczby mieszkańców w w gminie, jako jedna z niewielu nie posiadała do tej pory porządnego placu zabaw ani świetlicy wiejskiej. Brakuje więc wspólnej przestrzeni służącej integracji mieszkańców, spotkaniom w gronie przyjaciół i sąsiadów. Teren dawnego kąpieliska jest do tego miejscem idealnym na stworzenie takiego punktu z możliwością dalszego rozwoju. Znajduje się w centrum Henrykowa, ale z dala od głównej ulicy i ruchu drogowego. Zapewni więc bezpieczeństwo i swobodę maluchom a dorosłym chwilę relaksu i odpoczynku od hałasu życia codziennego.

Opis lokalizacji

Henryków, ul. Kąpielowa, teren dawnego basenu kąpielowego, działka nr 205

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Koszt stworzenia projektu3 500 zł
2Ogrodzenie panelowe3 600 zł
3Podłoże trawiaste7 200 zł
4Huśtawka metalowa "bocianie gniazdo"4 182 zł
5Zjeżdżalnia metalowa6 200 zł
6Urządzenie wielofunkcyjne "małpi gaj"13 000 zł
7Ławka wraz z montażem 2 szt.1 000 zł
8Kosz na śmieci z montażem500 zł
Łącznie: 39 182 zł

Dokumentacja techniczna na realizację przedsięwzięcia będzie wymagała uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu - Delegatura w Wałbrzychu.