projekt nr 21

21. Budowa Trasy Zdrowia w Parku Miejskim w Ziębicach.


Opis projektu

W odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności związane z rosnącą popularnością spędzania aktywnie wolnego czasu przez mieszkańców miasta grupa ziębiczan stworzyła koncepcję zagospodarowania części zabytkowego Parku Miejskiego w Ziębicach w zakresie odtworzenia dawnej Trasy Zdrowia. Projekt zakłada, iż będzie to kilkukilometrowa ścieżka, przy której zlokalizowane zostaną 22 urządzenia i instalacje do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Dzięki temu projektowi będzie mógł powstać minikompleks sportowo- rekreacyjny pozwalający na dodatkową aktywność biegaczom czy uprawiającym nordic walking. Ścieżka zlokalizowana będzie w Parku Miejskim, na terenie ogólnodostępnym przeznaczonym do zabaw i aktywnego wypoczynku, należącym do gminy Ziębice. Trasa zdrowia składać się będzie z 12 urządzeń treningowych oraz 10 urządzeń edukacyjnych, w skład których wchodzić będą: 22 drewniane stanowiska (bele akacjowe lub dębowe w odpowiednio dobranym kolorze - zgodnie z ustaleniami konserwatorskimi), tj. równoważnia zygzak - szt.1; drabinka - szt.1; pachołki slalom - szt.1; drążki - szt.1; kłody skośne - szt.1; poręcze - szt.1; ławeczka - szt.1; kłody poziome - szt.1; równoważnia prosta - szt.1; kierunkowskaz konik - szt.1; kierunkowskaz prosty - szt.2; tablica instalacyjna - szt.9 oraz tablica startowa - szt.1. Z informacji uzyskanych od przedstawiciela producenta zestawu wynika, że przygotowanie dokumentacji w gminach (ponad 70 realizacji) odbywa się niemal bezkosztowo - pracownik właściwego wydziału Urzędu nanosi na mapkę działki proponowaną lokalizację urządzenia Trasy Zdrowia, do której dołącza kartę techniczną urządzenia, całość - oczywiście - wymaga uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu - Delegatura w Wałbrzychu oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Przedstawiciel producenta deklaruje udzielenie przy zakupie urządzeń rabatu w wysokości 1000 zł, co pokryje wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji.
Możliwy jest również zakup wybranych urządzeń proponowanego zestawu - jeśli koszty realizacji zadania w proponowanym zakresie przekroczą kwotę 50 000 zł.
Ścieżka zdrowia będzie atrakcją dla osób, którym znudziły się zajęcia na siłowni. Ze względu na specyfikę urządzeń trasa przeznaczona będzie dla sportowców w każdym wieku.

Opis lokalizacji

Gmina Ziębice, miejscowość Ziębice, teren Parku Miejskiego, działka nr 444/5

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup urządzeń zestawu Trasa Zdrowia wraz z transportem i montażem oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji50 000 zł