projekt nr 20

20. Zagospodarowanie gminnego terenu na miejsce rekreacji i wypoczynku w Osinie Małej


Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie miejsca wypoczynku w Osinie Małej. Obecnie brak jest takiego miejsca.
W zakres projektu wchodzić będzie:
- ogrodzenie terenu, budowa małej architektury (siłowni, placu zabaw, itp.)
- budowa altany z grillem, budowa oświetlenia
- lampy solarne
Projekt będzie miał na celu uatrakcyjnienie miejsca wypoczynku, poprawi estetykę wsi, zapewni miejsce do spotkań integracyjnych.

Opis lokalizacji

Osina Mała nieruchomości o nr. ewidencyjnym 3/3 i 3/4. Teren za świetlicą wiejską.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Projekt zagospodarowania terenu4 000 zł
2Siłownia zewnętrzna16 000 zł
3Ogrodzenie terenu10 000 zł
4Zakup i montaż dwóch lamp solarnych10 000 zł
5Budowa altany6 000 zł
6Niwelacja terenu4 000 zł
Łącznie: 50 000 zł

Bez uwag.