projekt nr 19

19. Budowa schodów i fragmentu chodnika w sąsiedztwie boiska "Orlik" w Ziębicach


Opis projektu

Projekt ma na celu ułatwienie dostępu do boiska "Orlik" oraz podniesienie estetyki tego miejsca poprzez budowę dodatkowych schodów i wykonanie fragmentu chodnika.

Od strony ul. Gliwickiej (skweru Przyjaźni Miast Siostrzanych) znajdują się dwa mocno wydeptane miejsca:
1. Na skarpie obok bramy wjazdowej przy transformatorze (róg Kościelnej i Gliwickiej) istnieje potrzeba budowy dodatkowych schodów. Użytkownicy boiska, zamiast po istniejących, znajdujących się kilka-kilkanaście metrów obok, chodzą na skróty, niszcząc trawę i krzewy ozdobne. Budowa schodów w tym miejscu poprawiłaby bezpieczeństwo i komfort użytkowników boiska, którymi są w większości dzieci i młodzież. Pozytywnie wpłynęłaby także na estetykę obiektu. Schody powinny być utrzymane w stylistyce już istniejących elementów architektonicznych boiska.
2. Przy schodach od ul. Wałowej/Gliwickiej wydeptany został fragment trawnika. Aby poprawić estetykę, należałoby w tym miejscu wykonać nawierzchnię utrzymaną w takiej stylistyce jak ta istniejąca na skwerze.

Zakres prac w ramach zgłaszanego projektu obejmuje:
1. Przygotowanie dokumentacji technicznej wykonania schodów i fragmentu chodnika
2. Wykonanie schodów
3. Wykonanie chodnika

Opis lokalizacji

Obszar pomiędzy skwerem Przyjaźni Miast Partnerskich (przy ul. Gliwickiej) a boiskiem "Orlik" w Ziębicach

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykonanie dokumentacji technicznej10 000 zł
2Wykonanie schodów35 000 zł
3Wykonanie fragmentu chodnika5 000 zł
Łącznie: 50 000 zł