projekt nr 18

18. Fitness w cieniu kaliny w Kalinowicach, które kaliną zasłyną


Opis projektu

W Kalinowicach Górnych, na działce nr 83, zlokalizowany jest teren rekreacyjny służący dwóm sołectwom – Kalinowice Górne i Kalinowice Dolne. Znajduje się na nim plac zabaw, kilka elementów siłowni zewnętrznej oraz dwie wiaty, scena i miejsce do tańca, a także boisko do piłki nożnej. Docelowo stanie tam także świetlica wiejska, której dokumentacja techniczna została już opracowana.
Miejsce to ma więc duży potencjał, a grupa mieszkańców Kalinowic Górnych i Dolnych ma pomysł na wykorzystanie go (a w przyszłości także innych obszarów w obrębie wsi) w celu utworzenia wioski tematycznej, której motywem przewodnim będzie kalina. Z doświadczeń polskich i zagranicznych wynika, że koncentracja wsi na motywie przewodnim i jego komercyjne wykorzystanie sprzyja poprawie warunków życia mieszkańców.
W ramach zgłaszanego projektu planowane są nasadzenia kaliny, doposażenie siłowni zewnętrznej, instalacja stojaków na rowery, a także zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez utworzenie w niej takich cieszących się obecnie dużą popularnością produktów turystycznych, jak ścieżka dydaktyczna czy questy (geocaching).
Elementy projektu:
1. Nasadzenia kaliny
Ich celem jest ozdobienie i uatrakcyjnienie terenu rekreacyjnego sołectwa, a także wprowadzenie kalin do przestrzeni publicznej. Krzewy te będą motywem przewodnim wsi tematycznej, nad którą obecnie intensywnie pracuje grupa inicjatywna sołectwa. Koszt pojedynczej sadzonki jest uzależniony od gatunku: 20-120 zł / szt.
2. Doposażenie siłowni zewnętrznej i zakup innych elementów infrastruktury
Obecnie na terenie rekreacyjnym zainstalowane są 3 elementy siłowni zewnętrznej. Zlokalizowanie jej w pobliżu placu zabaw pozwala dzieciom i ich rodzicom/dziadkom/opiekunom w tym samym czasie aktywnie spędzać wolny czas. W ramach projektu planowany jest zakup i instalacja dwóch podwójnych elementów siłowni oraz ich montaż. Zgodnie z projektem zagospodarowania placu, znajduje się na nim miejsce na dodatkowe moduły do ćwiczeń.
Na terenie rekreacyjnym brakuje aktualnie także stojaków na rowery. Nowo zainstalowane będą dopasowane stylistycznie do istniejącej już infrastruktury.
3. Ścieżka dydaktyczna
Na terenie rekreacyjnym, wśród nowo nasadzonych (w ramach projektu) kalin, planowana jest instalacja 5 tablic informacyjnych. Będą one zawierały informacje o kalinie, jej właściwościach i zastosowaniu, a także o historii miejscowości oraz ciekawostki. Atrakcyjnie opracowana ścieżka dydaktyczna będzie produktem turystycznym sołectwa, który dodatkowo będzie wspierał ideę wsi tematycznej. W projekcie uwzględniono koszt projektu zagospodarowania terenu ścieżki, opracowania treści, projektu graficznego, wykonania i instalacji tablic.
4. Questy
Jest to rodzaj gry terenowej, której uczestnicy – za pomocą smartfona lub odbiornika GPS – lokalizują ukryte skrytki z drobnymi gadżetami. W okolicy Dobroszowa (gm. Przeworno), zaraz przy granicy z gminą Ziębice, znajduje się wzgórze Kalinka (386 m n.p.m.) – jedno z najwyższych w paśmie Wzgórz Strzelińskich. W ramach zgłaszanego projektu planuje się wytyczenie trasy spacerowo-rowerowej z Kalinowic Górnych na Kalinkę, a wzdłuż niej – jednak wyłącznie na terenie gminy Ziębice – umieszczenie skrytek geocachingowych w ramach questu o nazwie „Poszukiwanie kalinowych skarbów”. Podobnie jak ścieżka dydaktyczna, questy będą produktem turystycznym sołectwa, który dodatkowo będzie wspierał ideę wsi tematycznej. Na koszt utworzenia questu składają się: wytyczenie trasy oraz opracowanie scenariusza gry, zakup skrzynek i ich zawartości, instalacja skrzynek w terenie oraz projekt i wykonanie ulotek promocyjno-informacyjnych gry.
5. Aktywizacja mieszkańców
Aby przybliżyć mieszkańcom sołectwa tematykę kaliny, jej właściwości, sposobu wykorzystania, pielęgnacji itp., planowane jest zorganizowanie dwóch warsztatów (rękodzielniczych i kulinarnych). Uczestnicy zajęć dowiedzą się z nich, w jaki sposób mogą komercyjnie wykorzystywać kalinę, dostarczając przy tym dodatkowy dochód swoim gospodarstwom domowym. Takie działanie docelowo pozytywnie wpłynie na rozwój wsi, a tym samym gminy Ziębice. Warsztaty będą otwarte dla wszystkich mieszkańców, jednak pierwszeństwo zapisu będą mieli mieszkańcy Kalinowic.
6. Promocja miejscowości
Kalinowice Górne już cieszą się pewną popularnością wśród osób spoza tego sołectwa. Do wsi docierają turyści-spacerowicze przyjeżdżający do pobliskiej Nowiny, a plac zabaw odwiedzają (często na rowerach) rodziny z dziećmi m.in. z Ziębic. Dodatkowe, opisane powyżej zadania do realizacji, będą wspierane działaniami promocyjnymi. Ich podstawą jest utworzenie logo, które będzie znajdowało się na różnego rodzaju nośnikach, m.in. na stronie www poświęconej wsi oraz folderach na jej temat. Ponadto, pod jedną z wiat znajdujących się na terenie rekreacyjnym, planuje się zamontowanie dwóch zewnętrznych kieszeni na ulotki na temat miejscowości i atrakcji, które oferuje.

Szczegółowy budżet projektu - w załączniku

Opis lokalizacji

Kalinowice Górne, działka nr 83

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Nasadzenia kalin 7 500 zł
2Doposażenie siłowni zewnętrznej i zakup innych elementów infrastruktury13 400 zł
3Ścieżka dydaktyczna 15 150 zł
4Questy3 700 zł
5Aktywizacja mieszkańców3 000 zł
6Promocja miejscowości4 250 zł
7Koordynacja projektu3 000 zł
Łącznie: 50 000 zł