projekt nr 17

17. Ziębicki zegar kwiatowy


Opis projektu

"Ziębicki zegar kwiatowy" to projekt służący głównie podniesieniu atrakcyjności Ziębic jako miasta ciekawego dla turystów. Takie kompozycje znajdują się tylko z kilku miejscowościach w Polsce- głównie uzdrowiskach. Park Miejski w Ziębicach jest bardzo ciekawy kompozycyjnie. Jest również atrakcyjny pod względem składu gatunkowego roślinności. Każda dodatkowa inicjatywa służąca podniesieniu jego walorów jest wartościowa. Dodatkowo zegar kwiatowy (choć jego tarcza obsadzona jest roślinami), jest przecież normalnym urządzeniem odmierzającym czas. Wiele gatunków krzewinek i krzewów nadaje się do obsadzenia tego pagórka. Można wybrać gatunki pięknie przebarwiające liście. Jeżeli będą to krzewy kolczaste lub iglaste, zmniejszy to ryzyko niszczenia zegara.

Opis lokalizacji

Zegar mógłby być zlokalizowany na pagórku znajdującym się między stawami w Parku Miejskim w Ziębicach a polaną dinozaurów. Pochylenie tego terenu i jego ekspozycja sprzyja takiej lokalizacji. Ponadto ten teren jest stałym miejscem spędzania wolnego czasu przez rodziny z dziećmi i innych ludzi. Dodatkowo pobliskie położenie szkoły i przedszkola powodowałoby, że teo obiekt byłby często " odwiedzany" przez dzieci i młodzież.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zakup mechanizmu zegarowego 15 000 zł
2Zakup roślin i ich nasadzenie7 000 zł
3montaż mechanizmu zegarowego5 000 zł
4koszty przygotowania dokumentacji technicznej wraz z pracami w terenie23 000 zł
Łącznie: 50 000 zł