projekt nr 16

16. WYKONANIE KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ ZIĘBICKIEGO CENTRUM KULTURY


Opis projektu

Na sali widowiskowej ZCK odbywa się rocznie ok. 80 imprez i uroczystości. Gromadzą one w ciągu roku ok. 16-17 tys. osób, w większości dzieci. Imprezy odbywają się w dużej części w okresie wysokich temperatur na zewnątrz (maj -czerwiec, wrzesień -październik). Przebywanie wówczas w wypełnionej sali, przy wysokich temperaturach otoczenia oraz w stanie podwyższonych emocji nie tylko powoduje dyskomfort dla uczestników ale stanowi zagrożenie dla ich zdrowia. Zdarzały się w przeszłości przypadki omdleń i zasłabnięć. Z sali widowiskowej korzystają również uczestnicy zajęć stałych ZCK. Trzy razy w tygodniu swoje umiejętności podnoszą tancerze tańca towarzyskiego. Możemy się poszczycić grupą młodych tancerzy wygrywających turnieje w Warszawie, Częstochowie, Krakowie i  rywalizujących na bezpośrednim zapleczu Mistrzostw Polski (klasa taneczna C i B). Winniśmy zapewnić młodym tancerzom godziwe warunki treningów. Z sali widowiskowej korzystają również osoby dorosłe skupione w formacji ZUMBA, śpiewające w chórze Laurus i zespole Malwy.
Sala widowiskowa powinna generować dochody. Powinny odbywać się tu wesela i inne uroczystości okazjonalne. Niestety zainteresowani wybierają lokale klimatyzowane. Najwyższe dochody osiąga się z wynajmów sal na pokazy towarów i usług. Organizatorzy tychże pokazów obniżają stawki wynajmu, wykorzystując brak klimatyzacji jako argument w negocjacjach. Sala widowiskowa to miejsce koncertów i występów estradowych. Soliści, zespoły i kabarety, które mogłyby wystąpić w ZCK w swoich riderach (warunkach technicznych koniecznych do spełnienia przez organizatora) bardzo często podnoszą problem klimatyzowanego lokalu.
Klimatyzacja jest zatem koniecznością, standardem powszechnie dziś stosowanym. Sporządzona została oferta na montaż klimatyzacji. Uwzględnia ona zabytkowy charakter sali widowiskowej oraz wymagania narzucone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Planowana instalacja nie należy do standardowej. Urządzenia klimatyzacyjne muszą spełniać odpowiednie wymogi uwzględniające zabytkową specyfikę obiektu. Kosztorys, którym dysponuje ZCK, zawiera montaż następujących urządzeń: klimatyzatora ściennego, 2 szt. klimatyzatorów sufitowych oraz systemu mocowania. Całkowity koszt urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem wyniesie 42 435 złotych. W preliminarzu finansowym instalacji przewidziano także kwotę 2565 złotych na prace „kosmetyczne” sali widowiskowej po montażu klimatyzacji.
Klimatyzacja, to w przypadku ZCK inwestycja zwrotna. Przysporzy ZCK dodatkowych środków (tym samym odciążając budżet gminy), spowoduje komfort występującym i korzystającym z sali widowiskowej i ograniczy zagrożenia dla zdrowia dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Opis lokalizacji

Ziębickie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 10, 57-220 Ziębice

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej ZCK42 435 zł
2"Kosmetyka" sali widowiskowej po wykonaniu klimatyzacji2 565 zł
Łącznie: 45 000 zł

W związku z niedopełnieniem Zasad i trybu realizacji projektu pn. "Budżet Obywatelski w Gminie Ziębice" (par.5., pkt2.) Komisja ds. Weryfikacji Zgłoszonych Zadań do Budżetu Obywatelskiego w Gminie Ziębice na rok 2018 odrzuciła projekt ze względu na niewłaściwego wnioskodawcę.