projekt nr 14

14. Poszukiwanie książęcego skarbu w Bramie Paczkowskiej – nowa atrakcja turystyczna w Ziębicach


Opis projektu

Celem zgłaszanego projektu jest utworzenie w ziębickiej Bramie Paczkowskiej tzw. escape roomu, czyli pokoju zagadek.

Escape room to stosunkowo nowa forma rozrywki, która w całej Polsce i na świecie zachwyciła miliony osób. W Polsce funkcjonuje prawie tysiąc tego typu obiektów, we Wrocławiu – ok. 60, a w powiecie ząbkowickim – 10 (m.in. w Ząbkowicach Śl., Złotym Stoku i Ławicy koło Kłodzka).

Stale rosnąca moda na escape roomy powoduje, że na rynku wciąż jest miejsce na kolejne tego typu gry. Dzieje się tak, ponieważ zabawa w każdym z escape roomów opiera się o inny scenariusz – kryminalny, horror, przygodowy itp. Ta różnorodność powoduje, że ten, kto raz spróbował zabawy w takim miejscu, będzie szukał podobnej rozrywki, ale w innych tego typu obiektach.

Zabawa w escape roomie polega na zamknięciu w nim niewielkiej grupy osób. Zadaniem uczestników jest wydostanie się z pokoju, a wyjście jest możliwe wyłącznie dzięki rozwiązaniu kompletu ukrytych w nim zagadek. Zadaniom towarzyszy dreszczyk emocji – trzeba je wykonać w ograniczonym czasie – zwykle w ciągu 45-60 min.

Dzięki utworzeniu escape roomu w Ziębicach jedna z najbardziej rozpoznawalnych historycznych budowli miasta – zabytkowa Brama Paczkowska – ma szansę stać się największą atrakcją turystyczną gminy i przyciągnąć turystów zarówno z bliższych, jak i dalszych zakątków Polski.

Na potrzeby utworzenia pokoju zagadek planowane jest zaadaptowanie pomieszczeń na obydwu górnych kondygnacjach Bramy (powierzchnia użytkowa to ok. 10 m2 na każdej z kondygnacji, co po skonsultowaniu z firmami zajmującymi się realizacją projektów escape roomów, jest wystarczające, a wręcz może być dodatkowo intrygujące dla potencjalnych uczestników gry). W ramach budżetu projektu opracowane zostaną dwa scenariusze przygodowe: łatwiejszy – dla dzieci, i trudniejszy – dla dorosłych. Oba scenariusze będą nawiązywać do historii Ziębic – Księstwa Ziębickiego (np. do poszukiwania książęcego skarbu) i będą uwzględniały możliwości dostępnego obiektu (m.in. powierzchnię).

Ponadto, wnętrze Bramy zostanie zaaranżowane tak, aby stworzyć klimat odpowiedni do gry, a także – aby wypełnić obiekt niezbędnymi rekwizytami i meblami. Opracowaniem fabuły zabawy, wymyśleniem zagadek, a także aranżacją i wyposażeniem wnętrza zajmie się profesjonalna firma z doświadczeniem w realizacji tego typu projektów.

W obiekcie będzie znajdował się monitoring, za pośrednictwem którego możliwe będzie śledzenie poczynań grupy, a także naprowadzanie uczestników gry – jeśli utkną w martwym punkcie.

W koszcie projektu uwzględnione są również wydatki na promocję. Planowane jest zaprojektowanie strony internetowej tej atrakcji turystycznej, utworzenie filmu promocyjnego, opracowanie, druk i dystrybucję broszur reklamowych, zakup kampanii reklamowej w regionalnej prasie lub stacji radiowej zasięgiem obejmującej Dolny Śląsk, a także zakup abonamentu w ogólnopolskiej internetowej bazie escape roomów. W działaniach marketingowych wykorzystywane będzie opracowane już przez Gminę Ziębice logo Księstwa Ziębickiego.

Utworzenie escape roomu w Bramie Paczkowskiej rozwiąże problem przeznaczenia tego obiektu. Ta piękna, zabytkowa budowla już od dłuższego czasu jest niewykorzystywana, przez co – mimo przeprowadzonego niedawno kosztownego remontu – grozi jej znaczne pogorszenie stanu technicznego. Brama pilnie wymaga więc zagospodarowania oraz nadania jej nowej funkcjonalności.

Poszerzenie oferty skierowanej do turystów podniesie atrakcyjność turystyczną gminy Ziębice. Ponadto, dzięki odpowiedniej akcji promocyjnej projektu Gmina z udostępniania escape roomu będzie mogła osiągać dodatkowy dochód – jeśli zdecyduje się wykorzystać go komercyjnie. Niewątpliwie utworzenie tej atrakcji turystycznej w dłuższej perspektywie może skutkować ożywieniem gospodarczym w branży turystycznej w gminie Ziębice m.in. w takich gałęziach, jak: transport, hotelarstwo, gastronomia czy produkcja pamiątek.

Opis lokalizacji

Brama Paczkowska w Ziębicach

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Opracowanie fabuły gry - 2 poziomy trudności (dla dzieci i dla dorosłych)8 000 zł
2Adaptacja pomieszczeń (monitoring sal, meble, rekwizyty itp.)27 000 zł
3Opracowanie zawartości i wykonanie strony www4 000 zł
4Zakup reklamy w regionalnej prasie lub stacji radiowej obejmującej Dolny Śląsk5 000 zł
5Film promocyjny4 500 zł
6Opracowanie, druk i dystrybucja folderów reklamowych1 000 zł
7Zakup abonamentu w ogólnopolskiej internetowej bazie escape roomów500 zł
Łącznie: 50 000 zł