projekt nr 13

13. Ziębicki Park Sportów Miejskich


Opis projektu

Projekt Ziębickiego Park Sportów Miejskich będzie miał na celu aktywizację i zachęcenie do aktywności ruchowej mieszkańców miasta i gminy z różnych grup wiekowych oraz na różnych poziomach sprawności fizycznej. Powstanie takiego kompleksu umożliwi stworzenie i skupienie społeczności, która upowszechniać będzie świadomość ruchową i zachęcać do alternatywnych form treningu z masą własnego ciała w bezpiecznych warunkach. Kompleks ZPSM obejmował będzie rozmaite poręcze, drążki, drabinki i ścianki w różnych konfiguracjach jak również murki czy nawet koła gimnastyczne. Projekt ten stworzony jest tak, aby zachęcić trenujących do aktywności, której domagają się nasze ciała - wielopłaszczyznowego, nieoczywistego ruchu. Ponadto podczas współpracy z projektantem warunkiem było stworzenie miejsca w którym początkujący, a nawet ludzie z problemami typu otyłość czy ograniczenia motoryczne,będą mogły rozpocząć swoją przygodę z ruchem lub wręcz walkę o odzyskanie zdrowia i komfortu życia. Chciałbym również wyjść naprzeciw młodzieży, która zniechęcona faworyzowaniem na terenie gminy sportów zespołowych jak piłka nożna, siatkówka czy koszykówka poszukuje alternatywnych, aktywnych sposobów treningu jak i  spędzania wolnego czasu ze znajomymi. Ponadto powstanie tego typu obiektu umożliwi mi jako osobie o wieloletnim doświadczeniu w sportach takich jak parkour i kalistenika oraz kontaktach z wieloma trenerami i sportowcami z tego środowiska prowadzenie i organizowanie regularnych treningów tematycznych, warsztatów, zapraszanie gości i organizację wydarzeń sportowych promujących alternatywne dyscypliny sportu wśród mieszkańców, oraz tym samym miasto i gminę Ziębice jako ośrodek sportów miejskich. Sporty takie jak Street Workout, Parkour czy Kalistenika stają się obecnie coraz bardziej popularne w większości miast Polski – podobnie i w naszym mieście coraz częściej spotyka się osoby wykorzystujące infrastrukturę miejską dla wszechstronnego treningu własnego ciała.

Opis lokalizacji

Docelowym miejscem realizacji projektu miałoby być boisko byłego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kościuszki. Lokalizacja taka w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw oraz kompleksu Orlik stworzy duży, lokalny ośrodek sportów, gier i zabaw. Jeśli niemożność realizacji projektu w wymienionym miejscu byłaby jedyną przeszkodą to alternatywne miejsce może stanowić również Park Miejski w okolicach fontanny czy kortu tenisowego lub nieużytki przy ulicy Wałowej (nieopodal skrzyżowania z ul. Kolejową)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Komplet urządzeń30 750 zł
2Montaż i transport9 717 zł
3Projekt Architektoniczny2 460 zł
4Ławka i kosz na śmieci1 230 zł
5Tablica z regulaminem738 zł
6Murki betonowe5 067,60 zł
7Koncepcja, modyfikacje, konsultacje
Łącznie: 49 962,60 zł

Działka nr 728/2 tj. nieużytki przy ulicy Wałowej (nieopodal skrzyżowania z ul. Kolejową) jest własnością prywatną.
W przypadku działki nr 907 (boisko byłego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kościuszki) Gmina Ziębice posiada inne plany inwestycyjne. Ponadto dokumentacja techniczna na realizację przedsięwzięcia na terenie działki nr 907 wymagałaby uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu - Delegatura w Wałbrzychu.
Proponujemy działkę nr 444/5 (Park Miejski w okolicach fontanny). Informujemy, iż dokumentacja techniczna na realizację przedsięwzięcia na terenie działki nr 444/5 również będzie wymagała uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu - Delegatura w Wałbrzychu.