projekt nr 11

11. OKNO NA BRAMĘ PACZKOWSKĄ


Opis projektu

CEL: UATRAKCYJNIENIE WYGLĄDU REPREZENTACYJNEJ ULICY MIASTA (W PRZYSZŁOŚCI DEPTAKA)

ZAKRES: ODTWORZENIE ORYGINALNEJ ELEWACJI DZIEWIĘTNASTOWIECZNEJ KAMIENICY PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 3

UZASADNIENIE: SPACERUJĄC ULICĄ GRUNWALDZKĄ MAMY MOŻLIWOŚĆ OBEJRZENIA ODNOWIONEJ BRAMY PACZKOWSKIEJ, PIĘKNEGO RYNKU Z UNIKALNYM MUZEUM SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO I BAZYLIKI MNIEJSZEJ PW ŚWIĘTEGO JERZEGO. WSZYSTKIE TE OBIEKTY ZOSTAŁY JUŻ PODDANE REWITALIZACJI. ULICA GRUNWALDZKA, STANOWIĄCA ŁĄCZNIK POMIĘDZY NIMI PSUJE EFEKT CAŁOŚCI PRACY WŁOŻONEJ W ODNOWIENIE WAŻNYCH CZĘŚCI MIASTA.
SPRAWMY, BY KAMIENICA PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 3 BYŁA PIERWSZĄ Z WIELU ODNOWIONYCH DZIĘKI ŚRODKOM Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.

WPŁYW NA ŻYCIE MIESZKAŃCÓW: ZADAJMY SOBIE PYTANIE CZY ODNOWIENIE JEDNEJ KAMIENICY MOŻE MIEĆ ZNACZNY WPŁYW NA ŻYCIE MIASTA. OTÓŻ MA. JEST TO PIERWSZY KROK DO ZMOBILIZOWANIA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI. DO URUCHOMIENIA LAWINY ZMIAN W NAS I NASZEJ GMINIE ORAZ POKAZANIA SĄSIADOM, ŻE ZIĘBICE SĄ MIASTEM LUDZI POMYSŁOWYCH I ENERGICZNYCH.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1REMONT ELEWACJI34 428,56 zł

Projekt nie mieści się w zakresie zadań własnych Gminy Ziębice