projekt nr 10

10. Mapa Ziębic oraz Gminy Ziębice - Stacja PKP


Opis projektu

Cel: Udostępnienie aktualnych informacji na temat ciekawostek i atrakcji Miasta i Gminy Ziębice
Zakres:
0) Uzgodnienie z PLK (dot, pozwolenia oraz miejsca instalacji mapy)
1) Opracowanie aktualnej mapy Miasta Ziębice oraz mapy Gminy Ziębice zawierającej informacje:
- o topografii terenu Miasta i Gminy
- o ciekawostkach oraz atrakcjach MiG Ziębice
- o szlakach turystycznych pieszych i rowerowych.
- hasło promujące Miasto i Gminę Ziębice
2) Wydruk wielkoformatowy mapy
3) Montaż instalacji zawierającej mapę
Uzasadnienie: Brak aktualnej informacji turystycznej promującej miasto i gminę dla podróżnych podróżujących koleją.
Wpływ: Promocja atrakcji i ciekawostek Miasta i gminy Ziębice wśród osób podróżujących koleją.

Opis lokalizacji

Stacja kolejowa Ziębice

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Mapa 16 m2; (Szacunkowy koszt mapy w druku wielkoformatowym 100pln/m2) 1 600 zł
2Stelaż + montaż; Koszt szacowany ok 2000 pln2 000 zł
Łącznie: 3 600 zł

W związku z niedopełnieniem Zasad i trybu realizacji projektu pn. "Budżet Obywatelski w Gminie Ziębice" (par.1., ust.2, pkt3.) Komisja ds. Weryfikacji Zgłoszonych Zadań do Budżetu Obywatelskiego w Gminie Ziębice na rok 2018 odrzuciła projekt.