projekt nr 6

6. Budowa Altany Pomianów Dolny


Opis projektu

Projekt obejmuje budowę drewnianej altany o wymiarach 10 m x 6 m, na terenie działki nr 228 w miejscowości Pomianów Dolny. Altana służyłaby wszystkim mieszkańcom sołectwa m.in.: podczas licznych spotkań integracyjnych, festynów. Altana byłaby dopełnieniem istniejącej infrastruktury tj.: zadaszonej sceny, betonowego placu do zabawy oraz zaplecza sportowo-rekreacyjnego. W związku z częstą organizacją imprez plenerowych każdorazowo istnieje konieczność wynajmowania namiotów, co stanowi dodatkowe obciążenie finansowe. Budowa altany rozwiązałaby powyższy problem i zwiększyła komfort uczestników spotkań integracyjnych. Altana ta z pewnością zwiększyłaby atrakcyjność organizowanych na terenie sołectwa przedsięwzięć, a także zachęciła większą liczbę osób do uczestnictwa w lokalnych imprezach. Zmieniająca się rzeczywistość doprowadziła do izolowania się społeczeństwa i w znacznym stopniu ograniczyła kontakty międzyludzkie, co ma negatywny wpływ zarówno dla jednostki, jak i dla ogółu, całości społeczeństwa. Wskazane więc jest, aby tworzyć odpowiednie warunki umożliwiające integrację i odnowienie silnej więzi w społeczeństwie. Budowa takiej infrastruktury pozwoliłaby spełnić oczekiwania mieszkańców związane z komfortem i atrakcyjnością wspólnych spotkań.

Opis lokalizacji

Pomianów Dolny działka nr 228

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Przygotowanie dokumentacji1 000 zł
2Przygotowanie podłoża 3 000 zł
3Zakup i montaż altany 25 000 zł
Łącznie: 29 000 zł

Bez uwag.