projekt nr 5

5. Zdrowi, bo w ruchu - miejsce zabaw i aktywności fizycznej w Lubnowie


Opis projektu

Celem projektu jest utworzenie tzw. miejsca zabaw (rozbudowa placu zabaw) i aktywności fizycznej w Lubnowie obok budynków, w których funkcjonuje Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Lubnowie, założona i prowadzona przez mieszkańców miejscowości działających w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju, Promocji Wsi Lubnów i Okolic. Zakres projektu obejmuje montaż 10 elementów: 5 elementów siłowni zewnętrznej i 5 zabawek do placu zabaw. Do szkoły w Lubnowie uczęszcza 61 dzieci, mieszkających w kilku miejscowościach gminy Ziębice. Będzie to doskonałe miejsce do spędzania czasu na przerwach, ale i po lekcjach w oczekiwaniu na odwóz do domów. Obserwujemy również, że teren wokół szkoły, gdzie znajduje się m.in. trawiaste boisko, ławki i kilka starych elemtów placu zabaw jest bardzo często odwiedzany przez młodzież i dosłych z dziećmi, którzy poszukują miejsca do swojej aktywności i spacerów. Lubnów to duża społeczność, która do tej pory nie posiada takiego miejsca. Dodatkowym argumentem jest właście położenie tuż przy szkole i planowanym do utworzenia oddziale przedszkolnym. Szkoła promuje aktywny tryb życia: realizuje projekty aktywizujące dzieci i rodziców (np. dofinansowane przez Gminę Ziębice zajęcia z aerobiku dla mam), promuje bieganie i sporty zespołowe. Miejsce wyposażone w elementy siłowni zewnętrznej i zabawki jest bardzo potrzebne w takim miejscu jak szkoła i boisko. Jesteśmy pewni, że nowe miejsce aktywności fizycznej przyczyni się do zaktywizowania większej grupy mieszkańców i sprawi, że ludzie zaczną bardziej dbać o swoje zdrowie. Takie wyposażenie siłowni zewnętrznej sprawi, że wielu mieszkańców miejscowości odkryje pozytywny wpływ ruchu na ich zdrowie i samopoczucie. Będzie to też miejsce do organizowania zajęć ruchowych i treningów dla grup np. dla matek z dziećmi i seniorów. Uważamy, że jest to projekt bardzo potrzebny i społecznie uzasadniony. Ponadto umiejscowienie placu zabaw i siłowni we wskazanym przez wnioskodawcę miejscu sprawi, że będzie to miejsce wykorzystywane przez bardzo dużą grupę ludzi. Uzasadnia to więc - naszym zdaniem - ekonomicznie i społecznie wykonanie takiego projektu. Teren, na którym miałby być umiejscowiony plac zabaw i siłownia, należy do Gminy Ziębice. To działka nr 258/1 użyczona przez Gminę Stowarzyszeniu na potrzeby prowadzenia szkoły. Wstępne rozeznanie cenowe pokazuje, że w kwocie do 50 tys. zł można wykonać 10-elementowy plac zabaw i siłownię zewnętrzną posiadającą odpowiednie certyfikaty. W załączeniu przykładowy wykaz elementów sporządzony o oferty dostępne w serwisie internetowym. Szkoła dysponuje zgodą Burmistrza z 2010 r. na realizację placu zabaw na tym terenie.

Opis lokalizacji

Lubnów, gmina Ziębice, działka 258/1 należąca do Gminy Ziębice, adres: Lubnów 42

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wyciąg siłownia zewnętrzna 4 059 zł
2Orbitrek - element siłowni zewnętrznej3 444 zł
3Biegacz - element siłowni zewnętrznej2 398 zł
4Wioślarz - element siłowni zewnętrznej3 550 zł
5Drabinka i podciąg - element siłowni zewnętrznej5 500 zł
6Karuzela kołowa2 980 zł
7Huśtawka bujak 2 szt. 1 798 zł
8Huśtawka wagowa2 644 zł
9Dodatkowy element placu zabaw np. zjeżdżalnia6 000 zł
10Mapa do celów projektowych, wykonanie projektu zagospodarowania terenu1 200 zł
11Transport urządzeń5 000 zł
12Montaż urządzeń4 000 zł
13Dodatkowe prace ziemne, wykonanie nawierzchni trawiastej3 000 zł
Łącznie: 45 573 zł

Bez uwag.